duminică, 29 aprilie 2012

Constiinta si misterele fizicii cuanticeCONŞTIINŢA ŞI MISTERELE FIZICII CUANTICE

Autor: OVIDIU BRAZDĂU


o conexiune în gândirea umană între lumea materială şi cea spirituală. Călătoria în timpeste începând cu Einstein o posibilitate concretă, a cărei aplicare practică este blocatădoar de dezvoltarea unor tehnologii destul de performante pentru a putea deplasa unmobil cu o viteză apropiată de cea a luminii. Deşi controversat, experimentulPhiladelphia, realizat de Einstein, a demonstrat că astfel de tehnologii deja există şi cănu e nevoie de o deplasare pe orizontală/ verticală cu viteza luminii ci de o vibraţieapropiată de cea a luminii. Vasul din experimentul Philadelphia nu a fost teleportat prinaccelerarea vitezei lui de mişcare până la viteze foarte mari (precum s-au gânditscenariştii din filmul "Înapoi în viitor"), ci prin creşterea foarte mare a frecvenţei devibraţie a câmpului electromagnetic în care fusese plasată nava.

Posibilitatea depăşirii limitelor temporale a fost demonstrată de fizicieni cuantici(Penrose, Einstein, Wheeler, ş.a.), aceştia definind şi explicând structuri până de curândnecunoscute ale continuumului spaţio-temporal precum singularităţile cuantice, găurilenegre-albe, conurile de lumină. Savantul rus A. Kozârev dezvoltă chiar o teorie în caredemonstrează că timpul este o formă cuantică de energie, cu o frecvenţă stabilă, carepoate fi depăşită în unele forme de conştiinţă extinsă! El observă că în Univers existăforme de viaţă care trăiesc cu un nivel de conştiinţă sub nivelul vibraţiei timpului (şipentru care există doar prezent), dar şi fiinţe care trăiesc în dimensiuni vibraţionalesuperioare frecvenţei timpului, pentru care curgerea trecut-prezent -viitor înseamnă cutotul altceva.

Şi iată-ne ajunşi adânc în domeniul misticii: căci omul este materie, dar şi conştiinţă. Iar fizica cuantică demonstrează că totul în univers este vibraţie. Şi dacă ne este greu sămodificăm frecvenţa de vibraţie a corpului fizic, cu conştiinţa putem opera relativ uşor,iar descrierile experienţelor trăite de mistici demonstrează că de fapt conştiinţa are unacces nelimitat.
Revelaţiile misticilor sunt validate de experienţele fizicii cuantice
Fizicienii susţin că în esenţă totul e lumină, dar mai mult sau mai puţin încătuşată deenergie gravitaţională, şi încetinită astfel până la frecvenţe foarte mici - de la lumina


pură, până la materie densă, la roci palpabile fizic. Misticii susţin că totul este doar Lumină dumnezeiască, dar mai mult sau mai puţin acoperită, încătuşată de materie.Fizicienii demonstrează că există posibilitatea călătoriei în timp, a unificării trecutului-prezentului-viitorului, misticii trăiesc profund această realitate.

Misticii descriu alte lumi, îngereşti sau astrale, unde şi gândul se mişcă prea încet.Fizicienii explică posibilitatea existenţei în simultaneitate a mai multor planuri deexistenţă, în acelaşi spaţiu, dar cu frecvenţe diferite. Credem că identitatea dintre lumeadescrisă de savanţi şi cea a misticilor începe să se facă simţită. Iar dincolo de mulţimeateoriilor şi de inefabilitatea experienţelor, Universul este simplu, atât pentru fizicieni câtşi pentru mistici.Ca principiu fundamental al Universului, conştiinţa respectă în totalitate legile lui:multidimensionalitatea Universului înseamnă multidimensionalitatea conştiinţei.Conştiinţa este una singură, dar o regăsim în oameni atât sub forma de conştiinţă desine, cu licăriri de luciditate din prezent, cât şi în forma Conştiinţei Cosmice, cu accespermanent la trecut-prezent şi la un viitor mai mult sau mai puţin apropiat. Privind dintr-o perspectivă integrală, lumea misticilor şi lumea savanţilor cuantici este aceeaşi, unicăşi totuşi dinamică. Deşi nu au avut această intenţie, fizicienii cuantici au demonstratTrinitatea creştină, existenţa în simultaneitate a lui Dumnezeu ca Întreită Fiinţă: Tatăl,Fiul şi Duhul Sfânt. Dar au demonstrat şi explicat ştiinţific de asemenea şi experienţelecălugărilor tibetani sau ale yoghinilor, care susţin de atâtea zeci de veacuri că universuleste conştiinţă şi energie, Conştiinţă Cosmică şi Lumină, yin şi yang.

Un exemplu grăitor al paralelismelor dintre teoriile noii fizici şi cele alte tradiţiilor spirituale ne este oferit de către Fritjof Capra în lucrarea "Taofizica" (prima ediţieapărută în 1975). În opinia savantului, paralelismul dintre experimentul ştiinţific şiexperienţa mistică ar putea să pară surprinzătoare din perspectiva naturii diferite aacestor două acte de observaţie. Fizicienii îşi realizează experimentele în echipă, întimp ce misticii realizează actul de cunoaştere numai prin introspecţie, fără ajutorulvreunui aparat şi în totală singurătate. Oricine ar dori să repete experimentele ştiinţificedin fizica cuantică, efectuate iniţial de oameni de ştiinţă ar avea nevoie de ani de studiu.Numai după aceea persoana în cauză va fi capabilă să pună Naturii întrebări despre un
anumit fenomen şi să înţeleagă răspunsul pe care îl va primi. În mod similar, experienţamistică necesită mulţi ani de practică sub îndrumarea unui maestru, iar dacă discipolulreuşeşte să parcurgă toate etapele, el va fi capabil să retrăiască experienţa mistică. (F.Capra, 1995, p.3). Multitudinea paralelismelor între teoriile fizicii cuantice şi filosofiileorientale l-au condus pe Fritjof Capra la concluzia că principalele modele şi teorii alefizicii moderne conturează o concepţie despre lume aflată în perfect acord cu viziuneamistică orientală.Mai mult, în 1983, la 7 ani după apariţia primei ediţii a lucrării, analizând evoluţiile dinfizica cuantică, Capra va remarca: "noile rezultate nu infirmă existenţa asemănărilor dintre fizică şi filosofiile orientale, ci, dimpotrivă, le pun şi mai bine în evidenţă" (op. cit.,p.269). Recomandăm cu căldură tuturor acelora pasionaţi de noua fizică să consulteaceastă lucrare extraordinară a lui Fritjof Capra, putând să găsească în paginile ei nunumai descrieri detaliate ale teoriilor din fizica cuantică şi ale filosofiilor din Orient, dar şimodele de gândire constructive, libere de orice limitări.Ca psihologi, ne dorim să trăim momentul în care religia îşi va da mâna cu ştiinţa şifiecare să renunţe la unele dogme în favoarea Realităţii, a Simplităţii. Fără a fi idealişticonsiderăm că va veni clipa în care explicaţiile ştiinţifice şi misterele Universului vor fiaccesibile tuturor oamenilor, iar mistica va deveni o ştiinţă a re-întâlnirii fiinţei umane cuArmonia universală. Pasul esenţial în dezvoltarea omenirii nu va fi extinderea vieţii pealte planete, ci înţelegerea deplină a celei de pe Pământ, va fi pasul de al alienare launificare, la reîntregire, de la legea karmei (care sintetic poate fi redată ca "după faptă şirăsplată") la legea iubirii ("dacă cineva te-a lovit pe un obraz, întoarce-i şi celălaltobraz"), atât de bine explicată de Iisus Christos.
Din fericire nu ne lipsesc vizionarii, atât în ştiinţă cât şi în diferitele religii, iar drumul deurmat ne este arătat în permanenţă. Începând cu secolul XXI, credem că totul este ochestiune de timp.


sursa: http://adinaamironesei.blogspot.com

2 comentarii:

 1. Multumesc ptr vizita si ptr ca ma urmaresti.
  Vizitandu-ti blogul, inteleg de ce :)
  Sper intr-o comunicare frumoasa!
  Te tin aproape,
  Celestine

  RăspundețiȘtergere