marți, 31 iulie 2012

Bazele ştiinţifice ale spiritualităţii

În conformitate cu cele mai recente descoperiri ale Fizicii Moderne, înainte de Big Bang (explozia cosmică ce a avut loc acum 15-20 miliarde de ani, şi care stă la baza Universului nostru) exista numai un spaţiu cu 10 dimensiuni, la care noi ne vom referi ca fiind Hiperspaţiu. Cu un singur moment înainte de Big Bang, (momentul zero), acest spaţiu cu 10 dimensiuni era stabil, iar când a avut loc Big Bang-ul, acesta a devenit instabil şi a început să se mişte.

Mişcarea sa era (şi încă este) în termenii vibraţiilor. Ca parte a acestor vibraţii, 4 din cele 10 dimensiuni au început să se extindă exploziv, în timp ce celelalte 6 s-au contractat violent, până când au devenit de mărime infinitezimală. Cele 4 dimensiuni ale Hiperspaţiu-ului sunt încă extinse şi acesta este Universul, pe care noi îi observăm acum, cu cele trei dimensiuni ale sale (lungime, lăţime şi înălţime) şi cu dimensiunea timp, formând împreună spaţiul nostru tradiţional quadridimensional. Aceasta expansiune, asemănătoare cu umflarea unui balon, este observabilă din cauza faptului că alte stele sau galaxii sunt aruncate în afara noastră cu
viteze mari. Celelalte 6 dimensiuni s-au contractat la o mărime mult mai mică decât un milimetru si acest Hiperspaţiu cu 10 dimensiuni pare a fi doar cu 4 dimensiuni.

Interesant este că în concordanţă cu „Teoria Superstring-urilor”, aceste 6 dimensiuni continuă să vibreze ca părţi ale vibraţiilor Hiperspaţiu-lui şi formează un număr infinit de particule unidimensionale invizibile, numite Superstring-uri”. Ştim că „Superstring-urile”
se comportă, metaforic vorbind, precum coardele chitarei, fiecare vibrând cu frecvenţă diferită. Mişcarea lor vibraţională constituie un câmp uriaş, pe care noi l-am numit Câmp de Energie Universală. La vibraţii joase (şi energii joase) „Superstring-urile” apar ca fiind materia pe care o vedem în jurul nostru, inclusiv copaci, flori, pământ, corpurile noastre etc. La vibraţii înalte, „Superstring-urile” ne rămân invizibile, dar ele formează Câmpul de Energie
Universală subtil. Fiecare „Superstring” transportă energie, Energia Universală, care este cea mai fundamentală energie în Univers, din toate formele de energie ce există. Am văzut aceasta tot timpul, această energie este transferată de la Câmpul Universal subtil către o formă grosieră (mai densă) a Câmpului Universal, care este câmpul individual sau persoana,
la nivele foarte intense, în timpul tratamentelor cu Energie Universală.

Tot ceea ce vedem noi în jurul nostru, de la copaci la munţi şi la stele, sunt doar vibraţiile „Superstringurilor” percepute în spaţiu-timp, quadridimensional, pe care noi îl numim Universul nostru.

„Superstring-urile” însele sunt vibraţii ale Hiperspaţiului invizibil cu 6 dimensiuni, iar tot ce este în jurul nostru nu este nimic altceva decât vibraţiile Hiperspaţiu-lui. Cel mai fundamental Adevăr este acela, totul este Hiperspaţiu şi nimic nu este altceva decât Hiperspaţiu şi Hiperspaţiul este Sursa, Dumnezeu sau Tu cel adevărat. Noi avem percepţia iluzorie a mai multor obiecte separate în domeniul spaţiu-timp, quadridimensional, numai pentru că celelalte 6 dimensiuni, proiectate în cele 4 dimensiuni familiare nouă, apar conştiinţei noastre ca obiecte, maşini, corpuri, stele etc., care nu sunt nimic altceva decât vibraţii ale Hiperspaţiului (Sursei).

Observăm că „Superstring-urile” NU sunt părţi sau obiecte ale Hiperspaţiului cu 10 dimensiuni, ele sunt dimensiunile însele ale Hiperspaţiului. Totuşi, reflexiile lor (proiecţiile) în spaţiul nostru tradiţional quadridimensional, apar ca obiecte sau ca părţi ale Universului aşa cum noi îl observăm. Prin urmare, când sunt văzute cele 4 dimensiuni spaţiu – timp, chiar dacă manifestarea fiecărui „Superstring” apare a fi o minusculă parte a Universului nostru fizic, aceasta este o iluzie, pentru că fiecare „Superstring” este Hiperspaţiul Însuşi.

Pentru acelaşi motiv, fiecare particulă subatomică, fiecare atom, celulă, corp, stea etc. este Hiperspaţiul Însuşi şi de aceea, chiar dacă tu ca persoană pari a fi o mică parte a Universului fizic, în realitate întregul Univers este în interiorul tău sau mai precis, Tu eşti Universul.

Această formulare este corectă pentru că tot ceea ce există este Hiperspaţiu şi dacă Tu eşti Acela, atunci Universul (manifestarea Hiperspaţiului) eşti de asemenea „Tu”. (Vezi discuţiile despre holograme, referitoare la acest argument.

Toate entităţile (care sunt în realitate „Superstring-uri”) interacţionează cu spaţiul quadridimensional, în care ele se mişcă şi sunt forme inseparabile ale acestuia. (Acesta este din cauză că toate entităţile, la fel de bine ca şi spaţiutimp, sunt dimensiuni ale unicului Hiperspaţiu) Implicaţiile acestui fapt sunt fenomenale. Rezultă că totul, incluzându-ne şi pe noi înşine, este conectat intim cu spaţiul quadridimensional, care în trecut se credea a fi separate de noi.

Pe scurt: Sursa este Hiperspaţiul cu 10 dimensiuni. Vibraţiile acestui Hiperspaţiu, care include şi vibraţiile „Superstring-urilor” este de fapt Sursa în Mişcare. Sursa în Mişcare cu cele 10 dimensiuni şi vibraţiile sale este Universul nostru Adevărat, însă celelalte 6 dimensiuni ale sale nu ne sunt nouă vizibile. Aceste 6 dimensiuni, cu vibraţii diferite (sau „Superstring-uri”),
apar simţurilor noastre mai mult ca materia pe care noi o vedem în jur.

Acesta este Universul fizic sau manifestarea Sursei. Acum se pune întrebarea, cum pot „Superstring-urile” invizibile, să apară simţurilor noastre (sau conştiinţei noastre) ca obiecte vizibile? Răspunsul poate fi dat numai după o scurtă descriere a fenomenului neaşteptat. Un
fenomen neaşteptat are loc atunci când un sistem formează brusc un alt sistem, diferit şi radical (sau un nivel diferit al realităţii). Cu alte cuvinte, chiar dacă sistemul original inerent rămâne acelaşi, în anumite condiţii el arată o proprietate bruscă şi neaşteptată, care nu era înainte, dar care face ca sistemul original să pară a fi un sistem cu totul diferit, o structură
neaşteptată sau un alt nivel al organizării (sau alt nivel al realităţii). Un exemplu simplu: gheaţa este o structură neaşteptată, care provine din apă numai în condiţii specifice, în acest caz, temperaturile foarte scăzute. Deci, acesta este un caz foarte obişnuit (gheaţă-apă), dar alte fenomene neaşteptate pot fi radicale. Ele produc forme noi, ce nu sunt aşteptate pe
bazele unui nivel fundamental. În cele mai multe cazuri, analiza în amănunt nu ne ajută prea mult, pentru că ea nu ne spune prea multe despre complexitatea şi bogăţia acestui nou nivel de organizare. Fenomenul neaşteptat în fizică, lucrează precum miracolul. Universul fizic, pe care noi îl observăm, este o structură neaşteptată a „Superstring-urilor” fundamentale
(sau Câmpul de Energie Universală). Dar cum apare el ? Pentru a răspunde la această întrebare, să ne întoarcem înapoi cu 20 miliarde de ani, în momentul Big Bang. Iniţial a fost Hiperspaţiul (Sursa). Cu Big Bang-ul, el s-a mişcat şi a creat Sursa în Mişcare, un Univers vibraţional cu 10 dimensiuni, care este foarte puţin asemănător cu Universul fizic quadridimensional, observat de noi acum. La mult mai puţin de o milisecundă cele 10 dimensiuni s-au extins,mai târziu au stabilit spaţiul – timp, cunoscut nouă şi celelalte 6 dimensiuni s-au contractat la o mărime mult mai mică decât un milimetru.

„Superstring-urile” erau foarte dense (strâns unite) şi au creat prima structură neaşteptată – quarcii şi electronii, care au fost primele particule existente în Universul nostru. La celelalte nivele ale spectrului (nivelele de energie medii şi înalte) „Superstring-urile” şi-au păstrat natura lor subtilă şi infinitezimală.

Deci, particulele au apărut numai din „Superstring-uri” la cele mai joase nivele de vibraţie ale energiei. Este important să observăm că fiecare quarc este încă un „Superstring”. Fiecare quarc este doar un nivel mai înalt de organizare al „Superstring-urilor” fundamentale. Altfel spus, quarcii (particulele) apar ca un nivel mai jos al Realităţii, din nivelul mai înalt al Realităţii. Fiecare particulă nu este nimic altceva decât vibraţii dense, forme grosiere ale „Superstring-urilor”, şi ca o proprietate uimitoare a structurilor neaşteptate, quarcii au o dimensiune mai mare decât forma subtilă a „Superstring-urilor”. Pe măsură ce timpul a trecut, variaţiile în vibraţiile „Superstring-urilor” şi spectrul lor de energie a devenit din ce în ce mai larg, permiţând energiilor şi vibraţiilor să devină din ce în ce mai joase. La o milisecundă după Big Bang, nivelul relativ al energiei a devenit mai dens şi a format particule mai mari, neutronii şi protonii, care sunt formaţi din quarci. După 3 minute, a fost format nucleul (compus din neutroni şi protoni). După 700 000 ani, energiile din partea de jos a
spectrului au ajuns până la 0,01 eV şi vibraţiile acolo au devenit dense şi s-au format primii atomi. Atomii erau mai mari decât orice altă particulă existentă înainte şi erau formaţi din nucleu şi electroni. La energii mai joase (10 eV), combinaţia atomilor a format moleculele. În mod asemănător, mai târziu, anumite molecule au format celulele vieţii şi celulele au format corpul viu.

Unele cellule (neuroni) formează în colectiv creierul sau conştiinţa. Vedem aşadar, că deşi energiile au devenit din ce în ce mai joase şi vibraţiile au devenit din ce în ce mai dense, a apărut o organizare fundamentală, ca sistem diferit (un nivel următor al organizării) la energia
joasă a spectrului. Începând cu „Superstring-urile”, după multe ierarhii, noi avem ceea ce numim materie: copacii, oameni, stele etc., care sunt vizibile, deşi „Superstring-urile” fundamentale sunt invizibile. În acest punct, sunt două importante probleme de observat:

1. Încă există „Superstring-uri” invizibile la energii înalte ale spectrului, pe care noi le-am denumit înainte în text Câmp de Energie Universală subtil, (asta poate explica de ce astrofizicienii caută încă ceea ce este numită pierderea masei Universului neînţelegând că acesta este Câmpul invizibil, subtil, de Energie Universală, care nu are masă şi nu este detectabil). Aceste „Superstring-uri” nu apar ca materie, dar interacţionează cu aceasta, sunt
răspândite peste tot şi noi le-am văzut aducând corpurilor noastre, Energie Universală suplimentară.

2. Ceea ce numim noi materie şi ceea ce noi vedem ca materie diferită în jurul nostru, nu este nimic altceva decât vibraţiile dense ale „Superstringurilor”, la energii joase. Corpurile noastre sunt individualizări grosiere ale Câmpului de Energie Universală, care apare ca materie solidă conştiinţelor noastre. Deci, numai atunci când conştiinţa apare, apare împreună cu ea şi iluzia materiei şi falsa senzaţie a separării. Noi ştim că Universul este format numai din forme de vibraţii subtile şi dense şi din nimic altceva. Materia este însă numai o etichetă, o iluzie, un adevăr limitat pe care noi îl folosim pentru a descrie vibraţiile dense. Devine acum clar că atât corpurile noastre, cât şi tot ce ne înconjoară, sunt corpuri energetice, iar materia solidă, separată, este o iluzie creată de mintea noastră.

Motivul pentru care mintea noastră (conştiinţa) vede diferenţele în existenţa din jurul nostru (precum o maşină, corp, aer) este doar pentru că totul vibrează cu frecvenţe variate. Nivelul, adică cantitatea sau mărimea vibraţiilor „Superstring-urilor”, determină tipul quarcului care apare, iar combinaţiile diferite ale vibraţiilor determină ce tip de atomi se va manifesta
etc. Motivul pentru care noi simţim lucrurile ca fiind solide, este numai din cauză că există câmp electromagnetic (forţă) între corpurile noastre şi obiectele pe care le atingem, care există şi între fiecare atom şi care dă falsa senzaţie de soliditate. Forţa electromagnetică nu este nimic altceva decât o vibraţie diferită a „Superstring-urilor”. La început, în jurul momentului 10 secunde, „Superstring-urile” au format o singură forţă unificată, ce mai târziu
în timp s-a divizat în forţe nucleare slabe şi tari, gravitaţie, forţe electromagnetice, care sunt toate generate de bozoni, deci toate particulele şi forţele în natură sunt doar vibraţii.

Dacă diferenţele între obiecte sunt iluzii şi dacă soliditatea obiectelor pe care noi le atingem este tot o iluzie, atunci înseamnă că percepţia noastră asupra materiei şi separării este tot o iluzie sau un nivel foarte jos al realităţii.

Realitatea fundamentală este aceea că totul este constituit din vibraţii şi diferenţele ce există sunt urmare a nivelelor de vibraţie. Deci, în realitate, ceea ce vedem noi ca lume fizică, este un ocean de câmpuri vibratorii, ce nu are graniţe, îmbinate intim unele cu altele. Acesta este adevărata şi frumoasa faţă a Universului nostru, pe care noi am cunoscut-o atât de puţin până
acum.

Noi am văzut aceasta din cauza fenomenului neaşteptat. Aceeaşi Sursă (Hiperspaţiu) iese la iveală ca diferite aparenţe, într-un mod ierarhic, iar toate aceste aparenţe diferite (organizări sau sisteme) coexistă simultan, ca fiind aspecte diferite ale Hiperspaţiului. Trebuie să observăm că fiecare aspect este Hiperspaţiul Însuşi, totuşi fiecare aspect sau fiecare aparenţă corespunde unui nivel diferit al Realităţii. Cel mai fundamental, profund sau altfel spus, cel mai înalt nivel al Realităţii este Hiperspaţiul, care este Sursa a tuturor realităţilor. Alte realităţi ce apar din Hiperspaţiu, ca un nivel următor al structurii neaşteptate, sunt totuşi nivele mai joase ale realităţilor, din cauză că toate nivelele realităţilor depind de existenţa lor în Hiperspaţiu (Sursa), în timp ce Hiperspaţiul poate exista independent. Să privim la toate aceste realităţi, una câte una, căci ele joacă un rol foarte important în înţelegerea Adevărului despre Existenţă. Vom diferenţia patru realităţi principale:

Primul nivel al Realităţii este Hiperspaţiul cu 10 dimensiuni sau Sursa.

A doua realitate apare din aceasta şi este planul vibraţiilor nelocalizate. Acest plan reprezintă un nivel mai scăzut al Realităţii, în comparaţie cu primul. El constă în Sursa în Mişcare şi mai special, vibraţiile „Superstring-urilor” cu 10 dimensiuni, care sunt compactările (sau contracţiile) celor 6 dimensiuni ale Hiperspaţiului. Acest al doilea nivel este numit planul vibraţiilor nelocalizate pentru că „Superstring-urile” sunt conectate nelocalizat sau dincolo de
spaţiu-timp. Aceasta este foarte adevărat, considerând că factorul cel mai important este că „Superstring-urile” sunt cele 6 dimensiuni ale Hiperspaţiului şi totuşi ele există în afara celor 4 dimensiuni, care constituie spaţiul quadridimensional, convenţional pentru noi.

Al treilea nivel al Realităţii este planul local vibraţional şi se referă la aceleaşi „Superstring-uri”, dar de această dată la reflexiile lor în spaţiul quadridimensional, vizibil nouă. Cu alte cuvinte, acest nivel descrie cum cele 6 dimensiuni ale Hiperspaţiului – „Superstring-urile” – sunt percepute de către celelalte 4 dimensiuni, sau de spaţiul quadridimensional, convenţional nouă.

Deci, în timp ce al doilea nivel al Realităţi vede vibraţiile „Superstringurilor” mişcându-se într-un spaţiu cu 10 dimensiuni, al treilea nivel observă mişcarea lor în spaţiul nostrum convenţional, cu 4 dimensiuni, care are o perspectivă mult mai limitată. Acest nivel al Realităţii este local, sau în spaţiu-timp. Cititorul trebuie să observe că deşi celelalte 6 dimensiuni există simultan în Universul nostru, ele sunt invizibile şi noi suntem conştienţi doar de cele 4 dimensiuni, pentru motivul că noi ne asumăm incorect faptul că toate mişcările şi conectările sunt limitate la aceste 4 dimensiuni, dar nu este aşa. Acesta este modul în care vibraţiile sunt percepute în al treilea nivel al Realităţii.

În sfârşit, planul fizic este al patrulea şi cel mai de jos nivel al Realităţii, aceasta este realitatea unde conştiinţa a apărut la marginea cea mai de jos a spectrului de energie. În această realitate, toate vibraţiile apar conştiinţei ca materie, cu alte cuvinte, acesta este Universul fizic de care noi suntem conştienţi. Această realitate este locală şi are cea mai limitată aparenţă.
Interesant este că toate aceste patru realităţi există în acelaşi timp în Universul nostru, deşi noi suntem de cele mai multe ori conştienţi numai de cel de al patrulea nivel al realităţii. Aici trebuie să ne oprim şi să înţelegem ce este localizarea şi Nelocalizarea.

Înainte de 1964, fizicienii gândeau că Universul era local. Local înseamnă că dacă două obiecte A şi B erau separate şi distanţate în spaţiu, pentru ca primul obiect A, să-l influenţeze pe al doilea obiect B, trebuie să călătorească în spaţiu, pe drumul către obiectul B şi să-l influenţeze fizic, sau să trimită un semnal către B şi acest semnal să poată călători în spaţiu, să-l găsească şi săl afecteze pe B. Dacă A nu poate face aceasta, înseamnă că A nu este în legătură cu B. Cu alte cuvinte, în conformitate cu localizarea, toate legăturile sunt realizate prin spaţiul nostru quadridimensional şi sunt limitate. Ceea ce noi vedem a fi separat, este în parte datorită localizării aparente. Noi gândim că dacă două lucruri sunt depărtate, între ele nu există nici o legătură, iar dacă sunt unul lângă altul, ele au legătură. În 1964, fizicianul Bell a dovedit
că această teorie era greşită, el a avut o străfulgerare în al doilea nivel al Realităţii. Bell a arătat că două obiecte se pot influenţa unul pe altul şi influenţa nu trebuie să călătorească în spaţiul quadridimensional, convenţional pentru noi. Aceasta înseamnă că două entităţi, aflate la orice distanţă sunt conectate şi se pot influenţa una pe alta instantaneu.

Nelocalizarea indică existenţa unui tărâm invizibil nouă, dar care este aici şi există la un nivel foarte adânc şi la acest nivel orice lucru este conectat cu orice altceva, dincolo de limitările spaţiu – timp. În timp ce localizarea înseamnă în spaţiu şi timp, nelocalizarea înseamnă dincolo de spaţiu şi de timp. Conform nelocalizării, două entităţi sunt conectate chiar dacă ele sunt depărtate în spaţiu, aşa că spaţiul-timp quadridimensional tradiţional şi limitările nu mai au nici o importanţă, fiind depăşite. Sub lumina acestor informaţii, al patrulea nivel al Realităţii devine acum mult mai clar. Deci, „Superstrig-urile sau vibraţiile sunt Hiperspaţiul cu 6 dimensiuni. Aceasta implică două lucruri, primul înseamnă că ele sunt echivalente cu
Hiperspaţiul (cu alte cuvinte, ele nu sunt doar obiecte în el sau părţi ale lui), al doilea, ele sunt în esenţă dincolo de spaţiul nostru quadridimensional, tradiţional. Dacă ele sunt în afara spaţiului-timp, prin definiţia de mai sus ele nu sunt localizate, deci chiar dacă proiecţiile lor apar a fi localizate în spaţiu-timp, în realitate ele nu sunt.

Aceste lucruri implică următoarele: ca parte a celui de al patrulea nivel al Realităţii, numai entităţile ce sunt unele lângă altele, sunt conectate. Ca parte a celui de al treilea nivel al Realităţii, toate entităţile sunt în esenţă vibraţii, dar numai vibraţiile aceleia care este în imediata vecinătate a celeilalte se conectează. Ca parte a celui de al doilea nivel al Realităţii, este adevărat că orice vibraţie este conectată cu orice altă vibraţie şi nu contează cât de departe se află ele. Dacă vibraţii („Superstring-urile”) sunt conectate în 6 dimensiuni, cum ar putea fi ele permanent separate? În sfârşit, al patrulea nivel al Realităţii spune că toate vibraţiile sunt una cu Hiperspaţiul şi totul este Sursa Însăşi.

În rezumat: toate obiectele şi toţi oamenii sunt vibraţii şi orice lucru este conectat cu orice altceva, nelocalizat, dincolo de spaţiu-timp. Aceasta se poate datorită localizării (şi din cauza percepţiilor conştiinţei noastre, căreia lucrurile îi apar separate), dar şi din cauza nelocalizării fundamentale (prin care orice lucru din Univers este adânc conectat). La al patrulea nivel al
Realităţii, noi observăm materia (soliditate, diversitate) şi separaţia. Al treilea nivel al Realităţii spune că toată materia este constituită din vibraţii, deşi nu toate vibraţiile sunt conectate, ci numai acelea ce se înconjoară unele pe altele – aceasta este o conectare locală. 

Diferenţele în materie sunt depăşite în această realitate unde există asemănare şi armonie. Al
doilea nivel al Realităţii arată că toată materia este vibraţie şi totul este conectat cu totul. 

Distanţa în spaţiu-timp este irlevantă. Această realitate indică că separaţia este depăşită în întregime şi există Integralitatea în Univers. În sfârşit, cel mai înalt şi primul nivel al Realităţii ne arată pur şi simplu că toate obiectele, toate vibraţiile, toţi oamenii nu sunt decît Sursa
însăşi. Această realitate depăşeşte Nemărginirea. Aici există Unitatea.

Această realitate indică că universul nostru real este holografic, cu alte cuvinte Tu nu eşti numai parte a Universului, dar Tu eşti Universul sau Universul este în Tine (în concordanţă cu holografia – o ramură a opticii – din fiecare mică parte a unei imagini fotografice, întreaga imagine poate fi construită înapoi, aşadar o mică parte conţine în mod surprinzător întregul).
Pur şi simplu, orice lucru este conectat cu orice alt lucru, din cauză că el este una cu Hiperspaţiul sau Sursa.

În acest moment, cititorul ar trebui să înţeleagă că Universul nostru perceput fizic este cel mai de jos nivel al Realităţii, în comparaţie cu cele mai fundamentale realităţi ale Integralităţii şi Unităţii. Universul fizic de care noi suntem conştienţi este numai o manifestare limitată a Sursei. Universul nostru real este un Univers vibraţional cu 10 dimensiuni (Sursa în mişcare) şi nu Universul nostru fizic, quadridimensional. Fiecare materie, fiecare persoană în Universul nostru, de fapt există în acest plan cu 10 dimensiuni şi este conectată cu orice altă persoană sau cu orice alt lucru în Univers, deşi pot să apară separate în spaţiu-timp.

Odată ce noi ştim sta devine clar că percepţiile extraordinare nu sunt de loc extraordinare. Telepatia, este din cauza conexiunii noastre intime, nelocalizate, din afara spaţiului tridimensional. Visele profetice sau înţelepciunea intuitivă se datorează conectării nelocalizate, dincolo de timpul unidimensional. În primul caz este depăşit spaţiul, în al doilea caz este
depăşit timpul. Acum înţelegem cum vindecăm la distanţă şi cum să accesăm Energia Universală nelocalizat de la Câmpul Universal îndepărtat.

Nelocalizarea exprimă de asemenea conştiinţa colectivă sau lipsa ei, prin care toate minţile sunt conectate şi mai mult orice informaţie din viitor sau din trecut este în interiorul nostru şi poate fi accesată (ca fiind dincolo de timp sau nelocalizată în timp), atâta vreme cât noi
suntem receptivi la aceasta.

Deci, nelocalizarea este un adevăr mult mai fundamental în Univers decît localizarea. Aceasta înseamnă că chiar dacă lucrurile pot sau nu pot fi conectate localizat în spaţiul quadridimensional, ele sunt întotdeauna conectate nelocalizat. Chiar şi „Superstring”-urile sunt conectate nelocalizat, iar proiecţiile lor, pe care le percepem în spaţiul quadridimensional, apar ca fiind conectate numai localizat. Deci, fiecare influenţă este mai întâi nelocală, din cauză că localizarea apare din nelocalizare. Să dăm un exemplu. Când noi direcţionăm Energie Universală sau în gând, de la punctul A la punctul B, aflate la distanţă, energia sau gândul pot să traverseze spaţiul prin intenţie inconştientă, însă nu este necesar atunci când noi suntem conştienţi de legătura nelocală dintre A şi B. A şi B apar a fi la distanţă, numai în percepţia
noastră. Apoi, noi putem face gândul sau energia să fie transferat de la A la B instantaneu, fără nici o călătorie în spaţiu. În realitate, toate influenţele locale sunt purtate de natura nelocală. Un exemplu simplu este apariţia în mintea noastră a unui gând despre o persoană pe care nu o aşteptăm să vină şi ea tocmai soseşte.

Altă implicaţie a diverselor nivele ale Realităţii este faptul că înţelegerea, scopul şi determinarea, sunt concepte neaşteptate, ce există numai la nivele joase ale Realităţii. Când noi privim la Adevăr dintr-un nivel adânc sau înalt al Realităţii, conceptele nu mai există acolo. Sursa nu are o preferinţă pentru aceasta sau cum să se mişte. Totul se întâmplă în interiorul Ei Însăşi şi nu poate să se separe de mişcarea sa – să controleze mişcarea, aşa cum face mintea cu corpul. Aceasta este într-o stare a Unităţii (şi Acesta este Adevăratul Tu). 

Mişcarea ei apare spontan. Ca un rezultat, mişcarea vibraţiilor în Univers este expresia lor însele, într-un mod aleator – precum este dansul liber. Şi atunci, la cel mai de jos nivel al
Realităţii (a patra realitate), conştiinţa (mintea) apare şi cu ea apar judecata, intenţia, scopul şi determinarea. Toate acestea nu erau înainte.

Fizicienii confirmă acest fapt în Fizica Cuantică. Universul este o întâmplare inerentă, deşi el ne apare determinat. În conformitate cu realităţile cele mai înalte, nu există nici un alt scop în viaţă, decât să trăieşti. Ţelurile spirituale sunt minunate dar pastreaza in minte ca ele se intampla intotdeauna neasteptaptat in fenomenologie (manifestare) şi nimic nu se întâmplă
Adevăratului Tu sau Sursei, când mintea ta este spirituală. Adevărul Final este că Tu eşti Adevărul şi în loc să-L cauţi, bucură-te Tu, fiind chiar El, pentru că Tu eşti deja Acela. Nu ar trebui să uităm că toată învăţătura este realizată doar din concepte şi din indicatori ai Adevărului şi Tu eşti deja Acel Adevăr înaintea învăţăturii. Când există înţelegere intuitivă şi completă că „Totul este Dumnezeu sau Sursa” nu mai este necesară nici o învăţătură.

În concluzie, Universul fizic este mai mult o creaţie a minţii tale, pentru că adânc, dincolo de orice lucru, sunt vibraţii nonfizice şi orice lucru este conectat cu oricare altul.

Tot ce există este Sursa – Hiperspaţiul – „Nimicul”, în afara „Totului” – Universul care a apărut şi s-a manifestat. Tu nu eşti limitat la persoana pe care Tu o reprezinţi, Tu eşti chiar Sursa Întregii Creaţii.


Sursa :http://www.evolutiespirituala.ro

Sistemul Mer-Ki-Vic : MER-KA-NA
Cele trei nivele ale
Sistemul Mer-Ki-Vic sunt:

Mer-Ki-Va – steaua cu 8 fete (tetraedru)
Mer-Ka-Va – steaua cu 12 fete (dodecaedrul)
Mer-Ka-Na – steaua cu 20 de fete (icosaedrul)


Mer-ka-bah se transforma dincolo de nivelul dimensiunii a 3-a şi este înlocuita în Era de Cristal cu geometria nepolarizata a sistemului cristalin Mer-Ki-Va pe 3 nivele cu scopul de a evolua în MerKaNa cristalina. Mer-ka-bah care a servit drept vehicul Stea Tetraedron catre dimensiunile superioare  ultimul ciclu de 12.000 de ani este acum transmutata într-un vehicol cu capacitate mai mare. Aceasta evoluează progresiv la Sistemul MerKiVa Cristalina.


MER-KA-BAH


In Biblie exista referinta catre Ezekiel si roti prin care Ezekiel ascensioneaza in rai. Aceasta era Mer-ka-Ba.

In Tora, se face referire la Merkavah  (ATENTIE!NU MER-KA-BAH) (asa cum este scris in ebraica), care are doua sensuri diferite: unul este sensul cuvantului "car", care este un vehicul, iar celalalt este "Tronul lui Dumnezeu". Cand cele doua definitii sunt combinate, adevaratul sens prinde viata.

In Egiptul antic, acest model primar a fost numit Mer-Ka-Ba. Au fost de fapt trei cuvinte, nu unul. Mer a insemnat un fel de lumina care se roteste in interiorul sau. Ka insemnat spirit, in acest caz, referindu-se la spiritul uman. Ba a insemnat corpul uman - desi ar putea insemna, de asemenea, conceptul de realitate pe care spiritul il detine. Si astfel intregul cuvant in Egiptul antic face referire la o lumina rotativa, care transporta spiritul si corpul dintr-o lume in alta.

Credo Mutwa, liderul spiritual al tribului Zulu din Africa spune ca Merkaba (un cuvant) a fost un cuvant Zulu care insemna un vehicul spatiu / timp / dimensiune. El mi-a spus ca, potrivit legendei Zulu intregul sau trib venise dintr-o alta dimensiune aici, pe Pamant, folosind Merkaba.

Din prezentarea de mai sus putem observa si intelege faptul ca Mer-ka-Bah a fost cu adevarat vehicolul stea tetraedru pentru omul din vechime.Dovezile arata exact catre aceasta etapa a vietii pe Pamant, respectiv acum mii de ani.De atunci insa, planeta a schimbat spectrul energiilor in care functioneaza, dupa cum se stie.Puteti lua in calcul aici Rezonanta Schumann care a avut o valoare constanta de 7,8 Hz timp de mii de ani (EXACT PERIOADA IN CARE MER-KA-BAH A FOST FUNCTIONALA LA 100% CAPACITATE).Insa incepand cu anul 1980, s-a observat o accelerare, mai intai lenta, apoi din ce in ce mai rapida (dupa 1997), pana cand a atins astazi valoarea de 12 Hz, deci “Bataile inimii” Pamantului s-au accelerat...Cresterea frecventei de rezonanta Schumann se traduce prin scaderea progresiva a densitatii planetei, ceea ce ne aduce iar la ideea unei legaturi de tipul cauza-efect intre schimbarea frecventei / vibratiei Terrei si Ascensiune cu ajutorul Mer-ka-bei pana in anii 1980 si cu ajutorul Mer-ka-na in prezent.Nu spunem ca activarea Mer-ka-bah ar fi inutila sau de nedorit in momentul de fata, spunem doar ca este un sistem incomplet, este doar prima etapa, iar ultima este Mer-ka-na. De altfel, in scolile de mistere antice se folosea in fapt o a doua etapa a sistemului Mer-Ki-Vic, dupa cum se afirma si in Tora evreilor, anume Mer-Ka-Va, deci nu Mer-Ka-Bah.Ca sa conciliem partile si ideologiile, personal sunt de parere ca vehicolul Mer-Ka-Bah era accesibil rasei umanoide pamantene avansate dpdv spiritual in perioada antica si premergator acestei perioade, iar vehicolul Mer-ka-Va era accesibil foarte rar, in cazul Avatarilor sau al Maestrilor Spirituali Ascensionati ai vremii.In prezent insa acest tip de vehicol nu mai poate functiona la capacitate maxima, conform noilor vibratii prezente acum si aici pe Terra.De altfel, chiar Drunvalo Melchizedec, cel ce a promovat acest sistem in intreaga lume, a renuntat de curand la prima forma de activare propusa , si anume activarea cu ajutorul mintii si a inlocuit-o cu o alta forma de activare, din inima.S-a simtit deci nevoia unui upgrade.Totusi, forma geometrica sacra utilizata de Mer-ka-Bah este necesara dar nu si suficienta pentru sustinerea procesului complet de Ascensiune si Evolutie Spirituala.Doresti sa te opresti la primele trepte ale Ascensiunii sau sa continui calatoria in lumea 5D in Corpul Cristalin de Lumina?Decizia e a ta! 

Aceasta este energia Pământului în Ascensiune în paralel cu cele 144 de linii de forta (grile de cristale) care permit extinderea energiei cristaline a Pământului pentru a ascende intr-o dimensiunie superioara.Energia punctului 0 este aspectul dimensiunii cristaline. Acesta este non polarizata şi fara gen (feminin-masculin).


MER-KI-VA
TETRAEDRU STELAT 8 FETE (octoedru)


TETRAEDRU STELAT
Este prima etapa de transmutare a Mer-Ka-Bah in Mer-Ka-Na.(vezi foto ):


TETRAEDRU

Apariţia Sistemului Cristalin Mer-Ki-Va a fost în aşteptare, şi cu activarea celor 144 de cristale la data de 9-9-2009 s-a inaugurat  faza iniţială de transformare a energiei Cristaline a Pamantului si multi dintre voi s-au trezit si si-au activat potentialul divin.Dezvoltarea Mer-Ka-Na este scopul final al sistemului si este cu adevarat o realizare pe care mulţi dintre voi au aşteptat-o multe vieti pentru a avea oportunitatea de a o realiza.

Steaua cu 8 varfuri (Steaua Tetraedron) tine de  etapa MerKiVa si este accesibila dupa Evenimentului Cosmic declansator, Echinoctiul din martie al anului 2010. În esenţă, vechiul Merkabah va evolua în MerKiVa. Se transforma într-un format diferit de tetraedru care este fara gen / fara polarizare şi se roteşte uniform contra sensului acelor de ceasornic. 


Merkava – Steaua cu 12 fete este pe deplin disponibila din data de 10-10-2010.

  În 2011 devine accesibila MerKaNa ca fiind steaua cu 20 de fete, şi în 2012, MerKaRa Steaua cu 24 fete a lui Hristos devine accesibila. 


MER-KA-VA
DODECAEDRU STELAT 12 FETE
(poliedru cu 12 fete = 12 pentagoane regulate, 20 varfuri, 30 muchii)


DODECAEDRU STELAT
  
DODECAEDRU


Fiecare noua matrice, fiecare noua geometrie se va produce în straturi, prin deschiderile dimensionale care vor avea loc prin intermediul portalurilor Înălţării. Fiecare necesită efort şi muncă pentru a o sustine. Inerţia planetei este în creştere rapidă pe masura ce Grila de cristale se apropie de activarea totala.


PENTANGON

Exemple de constructii pentagonale:
Pentagrama lui Agrippa - OMUL COSMIC:
Fuzionarea principiului  Masculin / Feminin

Versiunea anterioară - Mer-Ka-Bah polarizata si cu gen, a avut componente ale "masculinului" şi "femininului" in câmpurile de energie din cadrul celor două tetraedre care se rotesc în sens opus. Acestea au fost adecvate pentru nivelul vostru anterior  de constiinta, atunci cand ati intrat in contact cu aceste energii.

Natura cristalina a Mer-Ka-Bei upgradata, este un aspect unificat ce reprezinta punctul zero, non-genul si non-polaritatea. Aceasta este natura cristalina a Unimii.


Majoritatea formelor de viata in dualitate au polaritatea de gen, într-o formă sau alta, deoarece astfel de gen este o formă de exprimare creativă în cadrul dualitatii,creeata de catre Spirit pentru a permite experienta polaritatii. Şi în timp ce sexul nu exprima spiritul, spiritul îşi exprimă în acelaşi timp prin gen în polaritatea. Spiritul este forţa activă a Tot Ceea ce Este, dar este în Unime in taramurile mai inalte dincolo de dualitate.


Mer-Ki-Va este mai presus de polaritate, în Taramul Sacru al Unimii, iar acest aspect este chintesenţa. La inceputul erei Ascensiunii in corp Cristalin, este necesar ca sa intelegeti acest lucru. Integrarea în curs de desfăşurare a corpului cristalin va dizolva vechile modele de gandire şi vă va oferi noi posibilităţi, care, la rândul lor, va accelera constiinta multidimensionala, dincolo de orice limite s-ar putea percepe astăzi.


MER-KA-NA
ICOSAEDRU STELAT 20 FETE
(poliedru cu 20 de fete, 12 varfuri, 30 muchii)


ICOSAEDRU STELAT
ICOSAEDRUFuzionarea  cu Flacara Geamana

În scopul de a trece la nivelul superior, prin cele 3 nivele ale MerKiVa, trebuie să fuzionati cu cealalta jumatate a dvs. , Flacara Geamana ". Acest lucru înseamnă că, dacă sunteţi femeie, trebuie să fuzionati cu aspectul de sex masculin al dvs., şi dacă sunt de sex masculin, sa descoperiti şi sa îmbinati aspectul de sex feminin. În aspect superior nu sunteti nici una nici alta. Această afirmaţie poate părea un paradox, dar nu este. Sexualitatea asa cum va ganditi la ea în dualitate biologica, nu exista in taramurile mai inalte, dar acele atribute emotionale pe care le atribuiţi unui gen în dualitate, exista in taramurile mai inalte. Atribute cum ar fi cultivarea şi puterea sunt, fără etichete de gen in rezonanţă cristalina din dimensiunile inalte.

Acesta este motivul pentru care multe suflete avansate sunt atrase de "Femininul Divin", sau "Masculinul Divin", în vederea realizării echilibrului intern al Sufletului Unic. Acesta este motivul pentru care multi dintre voi sunt atrasi in timpul vietii de paradigma de "suflet-pereche". 
Inaltarea Pamantului este necesar sa aiba loc inainte de Ascensiunea Omenirii. Pamantul va Ascende înaintea omenirii, pentru ca omenirea să se înalţe în natura Cristalina. Şi astfel Ascensiunea din 2012 este în mare parte planetara. Acesta este doar inceputul pentru omenire, adevarata Iluminare in Masa a Umanităţii va urma peste 2-3 secole. Mulţi dintre voi vor alege să se întoarcă în Mer-Ka-Ra pentru acel eveniment.

Ascensiunea deschide portalurile de extindere a accesului dimensional. Dar va fi peste alte două secole momentul cand constiinta colectiva a omenirii si frecventa pe planeta voastra va fi capabila să o susţină pe deplin, sa trăiasca pe deplin rezonanta si coeficientul de Lucratori in Lumina sa fie suficient pentru a susţine participarea deplină a Pământului la aspectul  Multidimensional şi la Omnivers în mod conştient in mai multe dimensiuni ale timpului. Şi atât în ​​prezent cât şi până atunci, omenirea nu va ascende  în masă, ci mai degrabă individual. Aceasta a fost întotdeauna aşa, deşi se vor inmulti cei care vor reusi sa ascensioneze si mai multe  oportunităţile sa o faca.


Corpul Cristalin

  În Mer-Ki-Va, Mer-Ka-Va si Mer-Ka-Na sunteţi pe deplin conştienti în coridoarele infinite dimensionale ale Cosmosului şi vi se revelează Adevarul multi-dimensional, în cazul în care sufletul atinge coeficientul suficient de Lumina Cristalina. Sinele vostru Divin, supra-sufletul nu este deranjat de vastitatea infinita a spatiului, sau de faptul că un Univers poate exista în vidul din Cosmos la fel de uşor ca într-un atom sau moleculă. Spatiul si Timpul este o iluzie. Mintea ta nu înţelege acest lucru în termenii dualitatii, dar constiinta voastra din dimensiunea 5 intelege în Mer-Ki-Va.


ICOSAEDRU STELAT


Niveluri ale MerKiVa

  Transformarea in Corp Cristalin este necesara pentru toţi cei care vor sa aiba capacitatea de a incorpora energia extinsa, care este revărsata asupra Pamantului. MerKiVa apare in 3 etape primare şi evoluează într-o formaţiune finala care este numita  MerKaRa:

-          - Steaua cu 8 fete - Mer-Ki-Va - Steaua tetraedru (se invarte anti-orar) - Acest stadiu se transforma rapid in MerKaVa , steaua cu 12 fete, dodecaedrul stelat

-          - Steaua cu 12 fete - Mer-Ka-Va - Dodecaedru stelat (se invarte in sensul acelor de ceasornic)

-         -  Steaua cu 20 de fete - Mer-Ka-Na  - icosaedrul  stelat (rotaţie dublă interioară, cu fluxuri infinite duble)


Mer-Ka-Na este scopul final în sistemul Mer-Ki-VicEvenimentul Cosmic Declansator

  În martie 2009, faza iniţială a Evenimentului Cosmic a avut loc prin eliberarea de coduri electro-magnetice pe planeta voastră. Acesta a fost cel mai puternic val de energie, de la Epoca de Aur a Atlantidei. Dar aceasta a fost doar începutul. 9-9-2009 a adus activarea a 5 dintre cele 9 Cristale ale Atlantidei si Cristalul Maestru şi Grila de 144 de cristale a fost activata la capacitatea de 75%. Echinoctiul din luna martie a anului 2010 a eliberat energiile stocate si codate, pentru a aduce componenta cristalina a Evenimentului Cosmic. Şi 10-10-2010 a activat în continuare grila la  84%. (11-11-2011 a adus-o la 92%, iar la 12-12-2012 grila va atinge potentialul maxim).


Energia de pe Pamant trece într-o faza hiper activa, şi nu veţi fi capabili să menţineti această energie, fără transmutarea in MerKiVa Cristalina. "Repornirea" în sistem MerKiVic permite un câmp mult mai extins, cu o capacitate mai mare de a incorpora Lumina Cristalina. Fără asta, aura voastra se va fisura pentru ca va face scurt-circuit si va va arunca în dezechilibru. Acest scurt-circuit este, în esenţă, desprinderea "vechi-piei". Una care nu va mai serveste. Tranziţia în MerKiVa este necesara. Fara noul corp de lumina MerKiVic nu veti fi capabili sa incorporati Lumina necesara pentru a experimenta ascensiunea. Accelerarea vieţii în sine va fi coplesitoare, fără trecerea într-o formă geometrică mult mai complexa.


MER-KA-RA
Steaua cu 24 de fete, 38 de varfuri, 60 muchii
Icositetraedru

ICOSITETRAEDRU


Există un al patrulea nivel, numit  Mer-Ka-Ra, care este foarte rar prezent pe Pamant, este Steaua cu 24 de fete MerKaRa, a Avatarului Cristos. Cu toate acestea, unii dintre voi sunt gata şi vor realiza acest lucru. Cei denumiti Walk-in si care au atins etapa a 2-a a evolutiei, au acces la aceasta matrice geometrica.

Lumea se reinventeaza indiferent daca cineva sustine sau nu aceasta schimbare. Toate se accelereaza, timpul se accelereaza pe vreme ce Ascensiunea se apropie. Deci, in vreme ce  timpul în sine se remodeleaza acesta va remodela, de asemenea, experienţa omenirii, a forţelor vizibile şi invizibile ale naturii şi faţa Pământului în sine. Aceasta este într-adevăr, Evenimentul Cosmic Cristalin si timpul lui a venit. Este imperios necesara tranzitia la Corpul cristalin prin cele 3 nivele Mer-Ki-Va, al cărui scop este obtinerea Mer-Ka-Na. Fără Mer-Ka-Na aceasta energie de vibratie superioara nu poate fi complet sustinuta

Activarea Mer-Ka-Na este posibila prin cursuri pe care le puteti urma, dar poate fi realizată si în singurătate de către un individ, prin intenţie, concentrare şi practică si dupa ce a atins nivelul Mintii Cosmice.Un ajutor in acest sens poate fi studierea Invataturilo Hermetice. (Legile Kybalionului).


 Intenţia şi acţiunea sunt regula!Sistemul a fost primit in 2010 prin channel de catre Tyberonn, de la Arhanghelul Metatron.sursa: http://www.evolutiespirituala.ro